tritoniidae

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hoi Arthur, Even een

Hoi Arthur,

Even een opheldering als het kan...is dit niet de Bornella anguilla (BORNELLIIDAE)? De TRITONIIDAE ziet er iets anders uit.....naar mijn mening.

Groetjes uit Ede,

Tineke Smit